Шредер HSM HDS230 11.5x26 за твърди дискове

Цена: 65500.00 без ДДС
С поръчка

  • Код: 1210190-1777114
  • Марка: HSM

Описание

След стартиране на машината и избиране на вида материал за унищожаване той се поставя в отделението за въвеждане и щом се плъзне шибърът, пада в режещия механизъм. Специ- ално наточени стоманени валове разрязват дисковете. Раздробеният материал пада в касета за събиране, чието ниво на пълнене се контролира. Щом касетата се напълни, машината се изключва, а потребителят полу- чава информация в полето за индикация, че трябва да се изпразни касетата. На таблото за управление се извършват настройки и се показват работните стойности.
Тип на рязане - Кръстосано
Ниво на секретност -О-3, Т-3, Е-2, H-5
Размер на изрезката – 11.5x26mm
Размери (с коша) - 1040x1696x3098 mm
Ниво на шум - 57 dB
Тегло – 1260.0 kg
Пропускателна способност (диска/час) - около 200
Произведен в Германия
Гаранция - 12 месеца, При използване на сменен режим на работа гаранционният срок е 6 месеца. Износване, щети от използване не по предназначение, естествено износване както и интервенции от трети лица не се покриват от гаранцията.
Top