Подвързваща машина DSB CW350

Цена: 659.00 без ДДС
В наличност

  • Код: 1211134
  • Марка: DSB
  • Серия: комбинирано
  • Вид: подвързваща машина

Описание

Подвързваща машина DSB CW350
Формат на подвързване - А4
Вид на подвързване - пластмасови и метални гребени
Вид и големина на отворите: правоъгълни (3х8mm) за пластмасов гребен
правоъгълни (3х4mm) за метален гребен
Брой отвори при перфориране за пластмасови гребени - 21бр, 20 листа
Брой отвори при перфориране за метални гребени - 34бр, 15 листа
Подвързва: за пластмасов гребен до 500 листа
За метален гребен до 250 листа
Поле на перфорация: регулируемо за пластмасовият гребен
Технология на перфориране - ръчен
Перфорира - до 15 листа (метални) / до 20 листа (пластмасови)
Подвързва - до 500 листа с пластмасови гребени и до 125 листа с метални гребени
Поставяне на хартията: вертикално
Индикатор за размер на гребена
Едновременна работа с подвързване и перфориране
Тегло: 14kg
Обща гаранция - 12 месеца
Top